Den store guiden for lån: Alt du trenger å vite om å låne penger

Musehåndmarkør over blå knapp som sier låne penger i hvite, store bokstaver. Bakgrunn med norske pengesedler

Har du behov for å låne penger eller synes du det er en jungel av ulike typer lån å velge mellom? Da har du kommet til rett sted. Vi rydder opp i de forskjellige begrepene – og gir deg noen gode råd på veien.

I denne guiden går vi igjennom hvilke typer lån som finnes i Norge, hvordan de fungerer og hvilke fordeler og ulemper de har. Dessuten viser vi deg hvordan du henter inn tilbud og sammenligner de ulike bankene, slik at du får de beste vilkårene på lånet ditt. Ikke minst forklarer vi flere begreper du bør være kjent med i denne prosessen.

Hva er et lån?

Et lån er kort sagt en avtale som blir inngått mellom to parter, gjerne kalt en långiver og en låntaker. Långiveren kan for eksempel låne ut et pengebeløp mot at den andre parten forplikter seg til å betale tilbake etter nærmere avtale.

Et lån blir vanligvis utstedt mot en gjenytelse i form av renter. For eksempel tar banken betaling i renter når de låner ut penger til kunden. Begge partene må skrive under på et gjeldsbrev for at låneavtalen skal være juridisk bindende.

Renten er prisen på å låne penger

Hva er så renter? Det er kort og godt prisen du må betale for å låne penger. Denne kostnaden fungerer som en godtgjørelse for at långiveren har lånt ut pengene. Renten oppgis som regel som en prosent av lånebeløpet per år. Låner du for eksempel 100.000 kr til en rente på 10 prosent blir den årlige rentekostnaden 10.000 kr.

Nominell rente

Nominell rente er rett og slett den årlige rentesatsen, før gebyrer og andre omkostninger legges til. Nominell rente viser med andre ord ikke hele kostnadsbildet for å låne pengene.

Effektiv rente

I tillegg til renter, vil bankene ofte ha betalt i form av etableringsgebyr og termingebyr. Det ligger litt i ordet, men etableringsgebyret er en engangskostnad som du betaler for etablering av lånet. Termingebyret derimot, betaler du hver termin – og som regel vil lånet bestå av 12 terminer per år, altså en månedlig betaling.

Den effektive renten viser den totale kostnaden på lånet. Her inkluderes både nominell rente, etableringsgebyr, termingebyr og andre kostnader som knyttes til lånet. Bankene har ofte et ekstragebyr hvis du ønsker papirfaktura, og dette vil også inngå i den effektive renten. Effektiv rente vil altså alltid være høyere enn den nominelle.

Når du sammenligner ulike alternativer for å låne penger er det den effektive renten du må se på – det er den som forteller deg hvor mye lånet faktisk koste deg. Husk riktignok at lånebeløp og nedbetalingstid må være identisk, slik at sammenligningsgrunnlaget blir likt.

Sammenhengen mellom lånebeløp, nedbetalingstid og rente

En sammenheng du bør være klar over, uansett hvilket type lån du skal ha, er hvordan lånebeløpet og nedbetalingstiden påvirker den effektive renten.

I beregningen av effektiv rente må etableringsgebyret regnes om til en prosentsats av lånebeløpet. Desto mer penger du låner, desto mindre vil etableringsgebyret utgjøre i prosent av lånet – det gir lavere effektiv rente. Tilsvarene for nedbetalingstiden vil etableringsgebyret relativt sett bli mindre med økende antall terminer.

Med andre ord vil du se at den effektive renten blir lavere med større lånebeløp og lengre nedbetalingstid. På den andre siden er det ingen grunn til å øke disse variablene kun for å få en lavere effektiv rente. Jo mer du låner og jo lengre tid du bruker på å betale ned lånet, jo høyere blir de totale lånekostnadene målt i kroner og ører.

Sikkerhet gjør det rimeligere å låne penger

Sikkerhet betyr at låntakeren stiller med garanti for lånet overfor långiveren. Det kan for eksempel være i form av bolig eller bil. Sikkerheten for lånet har stor betydning for lånebetingelsene. Jo mer garanti långiveren får, desto lavere blir risikoen – og følgelig øker sjansene for at du kan låne penger til en lavere rente.

Renten på usikret lån, for eksempel et forbrukslån, er langt høyere enn ved et lån der man stiller med sikkerhet, som for eksempel ved et boliglån. På sistnevnte kan banken ta pant i huset, og drive inn pengene ved å selge boligen i markedet dersom låntaker ikke klarer å gjøre opp for seg.

Det samme er ikke tilfellet når det kommer til å låne penger i form av et forbrukslån. Banken kan riktignok gå til namsmannen og få rett på lønnstrekk dersom låntaker slutter å betale, men denne metoden lar ikke banken drive inn pengene like effektivt. Med andre ord blir risikoen større, og banken må kompensere ved å sette en høyere rente.

Vanlige måter å låne penger på i Norge

Det finnes flere typer lån i Norge. I det følgende går vi gjennom de mest vanlige måtene du kan låne penger på.

1. Boliglån

Boliglån er som navnet sier et lån en privatperson eller bedrift tar opp for å kjøpe en eiendom. De fleste i Norge som eier bolig er avhengige av å låne penger på denne måten. Dette er langsiktige lån der banken tar pant i fast eiendom, som regel boligen man har lånt penger til å kjøpe. Derfor kalles boliglån et sikret lån. Hyttelån faller også inn under denne kategorien.

Nedbetalingstiden på et boliglån er vanligvis mellom 20 og 30 år. I Norge stilles det krav om egenkapital på minst 15 prosent av boligens verdi, i tillegg til at man maksimalt kan låne fem ganger personlig bruttoinntekt.

Fastrentelån

På boliglån har du muligheten til å binde renten i en periode på tre, fem eller ti år. Dette blir da et fastrentelån, hvor banken ikke kan skru renten opp eller ned. Det har historisk sett ikke lønt seg å binde renten – men det kan betraktes som en forsikring mot høyere renter.

Rammelån

Det finnes også en variasjon av boliglån som kalles rammelån, fleksilån eller boligkreditt. Et rammelån gir deg mulighet til å låne penger opp til en viss ramme, uten at du har en fast tilbakebetalingsplan – og er således mer fleksibelt enn et standard boliglån.

Etter Finanstilsynet regler er 60 prosent belåning maksimal grense ved rammelån (lån uten avdrag). Har du eksempelvis en bolig som er verdt tre millioner kroner, kan du da få en låneramme på maksimalt 1,8 millioner kroner. Du betaler kun renter av den kreditten du til enhver tid bruker, men termingebyrene er normalt litt høyere på denne typen lån enn med nedbetalingslån.

2. Billån og lån til andre kjøretøy

En annen type lån er lån som gis til kjøp av bil og andre kjøretøy, for eksempel en motorsykkel eller bobil. Dette vil som regel også være et sikret lån, fordi banken kan ta salgspant i det aktuelle kjøretøyet.

Renten på billån er ikke like lav som på et boliglån, men det er absolutt ikke en urimelig måte å låne penger på av den grunn – gitt at du undersøker markedet og velger et konkurransedyktig tilbud. Årsaken til at renten er noe høyere på billån er at et kjøretøy ikke holder seg like godt i verdi som det en bolig typisk vil gjøre.

3. Studielån

De aller fleste studenter i Norge ser seg nødt til å låne penger i form av et studielån fra Lånekassen. Studielån skiller seg fra banklån, fordi deler av lånet gjøres om til stipend hvis du gjennomfører utdanningen.

Studielån er rentefritt mens du tar utdanning, og er det lånet med lavest rente også etter endt utdanning. Du kan i tillegg få betalingsutsettelse, samt få slettet renter eller gjeld i visse situasjoner. Med andre orde bør du prioritere å nedbetale andre lån før studielånet.

4. Forbrukslån og kredittkort – lån av penger uten sikkerhet

Et annet alternativ for å låne penger er usikret kreditt, i form av forbrukslån eller kredittkort. Dette er lån privatpersoner kan ta opp uten å stille med sikkerhet i bolig eller eiendeler. Smålån (forbrukslån av mindre størrelse), blancolån, SMS-lån og handlekontoer inngår også i forbrukslån-kategorien.

Forbrukslån og kredittkort er begge kortsiktige lån uten sikkerhet. Disse lånene kan brukes til det man selv vil, noe som gir stor frihet. Men som vi har sett er rentene langt høyere enn hvis du låner penger ved å ta opp et boliglån eller billån.

Forbrukslån vs. kredittkort

Det er også forskjell på forbrukslån og kredittkort. Sistnevnte er en kredittramme du kan trekke av, som ofte har en rentefri periode på 30-45 dager. Forbrukslån, på den andre siden, er en mer strukturert måte å låne penger på – med bestemte forfallsdatoer for innbetaling av avdrag og renter.

Så, hva bør du velge av de to? Har du behov for å låne penger kortsiktig og vet du klarer å gjøre opp gjelden før den rentefrie perioden utløper, vil et kredittkort være det beste alternativet. Renten på kredittkort er imidlertid høyere enn på forbrukslån, hvor et typisk nivå henholdsvis vil være 20-25 prosent og 10-15 prosent. Skal du låne over en lengre periode vil forbrukslån altså være billigere.

5. Lån mellom private

En annen mulighet er å låne penger privat, for eksempel fra venner eller familie. Dette blir altså en privat låneavtale mellom to eller flere individer, hvor banken ikke involveres. Det er opp til partene selv om lånet skal være med eller uten rente.

Hvis du vurderer å låne penger privat kan det være klokt å formalisere det gjennom en avtale. Avtalen kan være både muntlig eller skriftlig – begge deler er juridisk bindende. Det er likevel anbefalt at partene signerer et skriftlig gjeldsbrev, slik at långiveren har større sikkerhet og dere i større grad unngår uenigheter rundt vilkårene.

6. Refinansiering

Dersom du sitter på kredittkortgjeld og flere smålån samtidig, bør du vurdere å samle alle lånene i et større refinansieringslån. Da får du bare ett lån å forholde deg til, noe som gir lavere kostnader og bedre oversikt over økonomien.

Årsaken til at det er dyrt å låne penger flere steder samtidig er at gebyrene utgjør en forholdsvis stor del av betalingen – det gjør at den effektive renten blir langt høyere enn den trenger å være.

Refinansiering er i prakis et vanlig lån, men det kan kalles et refinansieringslån fordi formålet er å samle eksisterende gjeld.

Med eller uten sikkerhet?

Refinansiering kan gjøres på to måter: Med eller uten sikkerhet.

Eier du egen bolig og har ledig egenkapital har du kanskje muligheten til å bake alle smålånene inn i boliglånet. Det er dette som kalles refinansiering med sikkerhet. Gitt at at du ikke forlenger nedbetalingstiden på den opprinnelige forbruksgjelden for mye, vil dette være det rimeligste alternativet.

Hvis du ikke eier egen bolig kan du erstatte gammel, dyr gjeld med ett nytt forbrukslån (refinansiering uten sikkerhet). Det essensielle her er at man finner et lån med lavere effektiv rente enn man har fra før, slik at lånet blir billigere. Dersom du skal søke om refinansiering uten sikkerhet, må du være klar over at du ikke kan ha noen aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger – har du det vil du dessverre få avslag.

Sammenligning er viktig hvis du skal låne penger

Uansett hvilken måte du skal låne penger på, er det viktig å sammenligne de ulike alternativene før du bestemmer deg. Det er store forskjeller blant bankene, både når det kommer til rentesatser og øvrige lånebetingelser.

En rask repetisjon: Sørg for at nedbetalingstiden og lånebeløpet er identisk på alternativene du sammenligner, og velg tilbudet med lavest effektiv rente.

På forbrukslån settes renten individuelt

Det er særlig viktig å sammenligne nøye dersom du skal låne penger ved å ta opp et forbrukslån, fordi renten i utgangspunktet er relativt høy. Vår anbefaling er å gå grundig til verks og finne det beste forbrukslånet på markedet i dag.

Det du bør vite er at bankene setter renten på forbrukslån individuelt. Banken gjør en vurdering av hvorvidt du vil klare å betjene lånebeløpet, og setter renten deretter – basert på faktorer som inntekt, gjeldsgrad og tidligere betalingshistorikk.

Rentene som vises i eksemplene på nettsidene til de forskjellige bankene, er basert på gjennomsnittet for innvilgede lån. Det betyr at du ikke er garantert å få låne penger med denne renten – den kan bli lavere hvis du har bedre økonomi enn den gjennomsnittlige søkeren, men også høyere hvis tilfellet er motsatt. Du må altså sende inn en søknad før du får vite den faktiske renten du blir tilbudt.

Slik undersøker du markedet når du skal låne penger i form av forbrukslån

Det at bankene setter renten individuelt gjør det vanskelig å sammenligne, fordi du må søke hos hver enkelt bank – og det er jo tidkrevende. To metoder gjør imidlertid denne prosessen enklere.

    1. Du kan bruke rangeringen på toppen av denne siden, som i stor grad baserer seg på veiledende nominell rente. Noter deg de 5-10 bankene som kommer best ut, og send en individuell lånesøknad til hver av de.
    2. Alternativt kan du benytte deg av en låneagent, som Lendo eller Axo Finans. Disse aktørene sender søknaden din om å låne penger til inntil 23 banker, som må konkurrere om å gi deg det beste tilbudet. Tjenesten er gratis og uforpliktende, og medfører ikke noen økt lånekostnad for deg.

Er det mulig å låne penger på dagen?

Mange kan ha behov for å få tak i penger så raskt som mulig – gjerne på dagen. Men det er viktig å ikke forhaste seg med å låne penger. Før du bestemmer deg er det lurt å tenke grundig igjennom om økonomien din vil tåle lånet. Klarer du ikke å betale regningene over lengre tid kan du i verste fall havne i økonomisk uføre. Kommer du til å klare å betjene gjelden?

Før var det utenkelig å kunne låne penger på dagen. Dette har endret seg med årene. Lån på dagen er fortsatt litt vel optimistisk, men nå som bankene har blitt digitale kan man i hvert fall få svar på lånesøknaden samme dag.

Nå søker man om lån på nettet, og bruker BankID for å identifisere seg og signere avtalen. Bankene er pålagt å kredittsjekke kunden før de innvilger lånet. Også denne prosessen har blitt digital, og tall hentes inn i løpet av kort tid fra selskaper som Bisnode eller Experian. Selv om prosessen med å søke om å låne penger går mye raskere enn før, tar utbetalingen som regel 1-2 virkedager etter at søknaden har blitt innvilget.

Oppsummering: Dette har vi lært om å låne penger

Det finnes flere måter å låne penger på i Norge. Et viktig skille er om lånet er med sikkerhet eller ikke. Et lån uten sikkerhet, ofte i form av forbrukslån eller kredittkort, vil generelt ha høy rente. 

De fleste er avhengig av låne penger til bolig og bil, men skal du ta opp et lån uten sikkerhet bør du tenke deg godt om. Husk i hvert fall å undersøke markedet godt, slik at du finner det beste alternativet. Fremgangsmåten er kort oppsummert slik:

  1. Bestem deg for lånebeløp og nedbetalingstid 
  2. Send søknaden din til så mange banker som mulig
  3. Velg alternativet med lavest effektiv rente

Husk at desto mer du låner og jo lengre tid du bruker på å betale tilbake gjelden, desto høyere blir lånekostnadene målt i kroner og ører.

Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Sbanken, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Resurs Bank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant TF Bank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Nordea Direct, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Re:member, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Instabank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Ikano Bank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant BRAbank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Komplett Bank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.