Refinansiering av forbrukslån

Illustrasjon på lyseblå bakgrunn med tre røde pengesekker som samles i en grønn pengesekk. Blått skilt med teksten refinansiering av forbrukslån i hvit tekst

Betaler du dyre renter på ett eller flere forbrukslån? Da kan refinansiering være løsningen for deg.

I denne guiden viser vi deg steg for steg hvordan du går frem for å refinansiere forbrukslån, slik at du kan redusere dine månedlige utgifter og få bedre kontroll på økonomien. Ikke minst ser vi nærmere på et par ting du bør være kjent med i prosessen.

Hva er refinansiering?

Refinansiering betyr at du finansierer på nytt, altså tar opp et nytt lån for å betale ut gjeld du har.

Det er grunn til å gjøre dette hvis du får bedre betingelser på det nye lånet enn de du hadde på den gamle gjelden. Dette kan være færre gebyrer, lavere effektiv rente eller lavere månedlige kostnader.

Kredittkortgjeld og smålån er normalt dyre kreditter som med fordel kan refinansieres inn i et større lån.

Refinansiering av dyr gjeld gir også en mer ordnet økonomi hvor du kun har ett lån å forholde deg til, i stedet for mange. Det reduserer sannsynligheten for å miste kontrollen og påføres ytterligere omkostninger i form av forsinkelsesrenter eller inkasso.

Vi bruker også begrepet refinansiering når vi utvider det boliglånet vi har, for eksempel for å pusse opp.

I disse tilfellene bør du refinansiere forbrukslån

Uavhengig av hvilket forbrukslån du har, vil det være dyrt sammenlignet med lån med sikkerhet. Derfor er det ekstra viktig å følge med på markedet og sørge for at lånevilkårene er så gode som du kan få dem. Det er i særlig tre tilfeller du bør refinansiere forbrukslån.

1. Du har flere smålån hos ulike banker

For alle lån påløper det gebyr hver gang du betaler. Har du mange lån, blir det en utgiftspost. Dessuten blir det fort uoversiktlig med mange krav å betale på hver måned. Kanskje også har de også ulike forfallsdatoer.

Illustrasjon på oransje bakgrunn med tre regninger på dyre smålån fra ulike forbrukslånbanker
Det er ugunstig å ha flere smålån samtidig. Du kan spare mye på å refinansiere ved å erstatte de dyre gjeldspostene med et nytt, rimeligere lån.

Smålån vil normalt ha høyere rente enn vanlige forbrukslån. Har du flere forbrukslån hos ulike långivere, vil det være penger å spare på å refinansiere.

2. Du valgte ikke det beste alternativet da du tok opp lånet ditt

Alle forbrukslån er ikke like gode. Har du god kredittverdighet, er det mulig å få lån med en effektiv rente under 7 %.

På den annen side er det eksempler på banker som spesialiserer seg på å låne ut mindre beløp til en effektiv rente på rundt 200 %.

Undersøkte du ikke markedet før du tok opp forbrukslånet ditt, er det fare for at du betaler mer i renter og gebyrer enn du strengt tatt må.

3. Det begynner å bli en stund siden du refinansierte sist

Renten på forbrukslån er flytende. Banken kan sette opp renten når som helst, så lenge den varsler på forhånd.

Tok du opp et forbrukslån for 3 år siden og valgte den beste banken på markedet den gangen, er det dermed ikke sikkert det er like bra i dag.

Det kan også være at kredittverdigheten din har forbedret seg etter at du lånte pengene. Det kan være tilfellet hvis du har fått høyere lønn eller har nedbetalt gjeld.

Slik går du frem for å refinansiere forbrukslån

Sorte steiner i blått vann, symboliserer en trinn for trinn-oppskrift
Refinansiering av forbrukslån høres kanskje komplisert ut, men fremgangsmåten er enklere enn mange tror. Les videre, så viser vi deg prosessen steg for steg.

Kjenner du deg igjen i noen av tre tilfellene vi diskuterte ovenfor? Da bør du ta grep allerede i dag for å refinansiere gjelden din.

Du har i hovedsak to alternativer.

1. Prøv å utnytt verdien på boligen din

Den beste måten å refinansiere på er om du kan bake forbrukslånet inn i boliglånet. Boliglån er lån med sikkerhet, og vil ha vesentlig lavere rente enn andre lån.

Ettersom du kan maksimalt låne opp 85% av markedsverdien på boligen, er det normalt nødvendig at du har betalt ned en del på ditt opprinnelige boliglån, eller at den har steget i verdi.

Hånd som holder hus og nøkler, med en bakgrunn med penger som vokser seg større over tid. Viser at man kan refinansiere forbrukslån ved å utnytte verdistigning på egen bolig
Eier du egen bolig bør du først prøve å refinansiere dine forbrukslån ved å utnytte verdien på hjemmet ditt.

Husk at vi har hatt en jevn prisstigning på boliger de senere år. Du kan også ha fått en verdiøkning som følge av oppussing eller utbedringer av hjemmet ditt.

Det finner du ut ved å foreta en ny takst, eller en verdivurdering fra megler dersom du bor i sentrale strøk. Da ser du fort om det er rom for ytterligere opplåning.

Med taksten i hånden kan du søke refinansiering hos flere långivere, ikke bare hos din faste bank. Det viktigste er at du får det best mulige tilbudet på refinansiering.

Men vær oppmerksom på at hvis du refinansierer kortsiktig gjeld inn i et boliglån, blir det likevel totalt dyrere hvis du tar like lang betalingstid som dette, altså over 20 eller 30 år.

Du bør derfor opprettholde de samme betalingene som du gjorde på den refinansierte forbruksgjelden for at det skal lønne seg økonomisk.

2. Erstatt dyr forbruksgjeld med ett nytt forbrukslån (med bedre lånevilkår)

Har du ikke en bolig med rom for et refinansieringslån, kommer refinansiering med forbrukslån som et godt andre-alternativ. Det er dette vi gjerne kaller refinansiering av lån uten sikkerhet

Forbrukslån vil ha høyere rente enn lån med sikkerhet i bolig. Banken tar en høyere risiko med lån uten sikkerhet, og vil ha betalt for det.

Det er likevel potensielt mye å spare også når du refinansierer med forbrukslån. Men du må selvfølgelig få et tilbud som gir bedre betingelser enn de du har på den eksisterende gjelden. Er det snakk om å refinansiere dyre kredittkort eller å samle ugunstige smålån vil dette sannsynligvis bli tilfellet, siden renten på kredittkort generelt er høyere enn på forbrukslån.

Illustrasjon på lysegrønn bakgrunn av tre forbrukslån som refinansieres i ett større, billigere forbrukslån. Illustrert med røde pengesekker og en grønn pengesekk
Har du ikke muligheten til å refinansiere med sikkerhet i egen bolig? Det kan likevel være mye å spare på å erstatte dine smålån med ett nytt, billigere forbrukslån.

For å få det beste lånetilbudet på et lån til refinansiering, bør du søke flere långivere. Renten settes alltid individuelt etter en kredittvurdering. Den foretas ved behandling av en lånesøknad.

Ofte kan det være store differanser mellom den høyeste og den laveste renten du blir tilbudt etter en slik søknadsrunde.

Vi anbefaler også å velge så kort nedbetalingstid som mulig, og betale ekstra når du har penger til det. Raskere nedbetaling gir lavere totale lånekostnader.

Vær oppmerksom på nedbetalingstiden

Jo lenger tid du bruker på å nedbetale et lån, desto høyere blir de totale lånekostnadene. Det gjelder uansett om du baker forbruksgjeld inn i boliglånet, eller når du refinansierer med forbrukslån.

Lang løpetid gjør på den annen side at du betaler mindre hver måned. Det kan være nødvendig dersom du har problemer med å få endene til å møtes.

Lilla klokke på mørkegrønn bakgrunn
Uansett om du refinansierer forbrukslån med eller uten sikkerhet, vil følgende være gjeldende: Desto lengre nedbetalingstid, desto høyere blir de totale lånekostnadene. Derfor bør du ta sikte på å betale tilbake gjelden din så fort som mulig.

Med andre ord: Billigste refinansiering oppnås ved å ha kortest mulig nedbetalingstid, men dette gir samtidig høyere månedsutgifter her og nå. Derfor må du vurdere din personlige økonomi og ta en avveining.

Når det gjelder maksimal betalingstid, er det ingen formelle grenser for lån med pant i bolig. Långivere strekker seg i praksis gjerne til et sted mellom 20 og 30 år.

For forbrukslån til refinansiering er makstiden satt til 15 år. Den lengste nedbetalingstiden for lån som ikke blir brukt til refinansiering er fem år.

Hvem kan refinansiere forbruksgjeld?

Det er stort sett de samme kravene for refinansieringslån, som for andre lån.

Det varierer litt mellom bankene, men det vil generelt stilles krav til alder, inntekt og tilknytning til landet.

  • Minimumsalderen for å stifte gjeld i Norge er 18 år. De fleste bankene har en noe høyere aldersgrense, som 20, 23 eller 25 år.
  • Du bør ha en fast inntekt, helst over 200 000 kroner i året.
  • Noen långivere forutsetter norsk statsborgerskap. For andre er det nok at du kan vise til norsk adresse og botid de siste tre årene.
  • Endelig vil det som oftest være et absolutt krav at du ikke har betalingsanmerkninger.

Refinansiering av forbrukslån med betalingsanmerkning

Med flere smålån, kredittkort og en ellers presset økonomi, kan situasjonen komme ut av kontroll. Det medfører igjen økte kostnader i form av inkassogebyrer og forsinkelsesrenter.

Kanskje kommer det så langt at du får en betalingsanmerkning.

Hvitt dokument på blå bakgrunn av tre som sier betalingsanmerkning i rød skrift. Hensikten er å diskutere muligheten for refinansiering av forbrukslån med betalingsanmerkning
Betalingsanmerkninger gjør det utfordrende å refinansiere forbrukslån, i hvert fall med gode lånevilkår.

Som nevnt over vil en betalingsanmerkning være en direkte avslagsgrunn, også når du søker lån til refinansiering.

Du må derfor enten gjøre opp kravet bak anmerkningen, eller henvende deg til en av «spesialbankene» som dedikerer seg til refinansieringslån med sikkerhet i bolig. Her kan de under spesielle forutsetninger inkludere gjeld som er beheftet med betalingsanmerkninger.

Et lån herfra vil ha høyere rente enn andre boliglån. Du vil på den annen side gjenvinne ditt rene økonomiske rulleblad.

Etter dette står du fritt til å søke et nytt refinansieringslån til mer «normale» betingelser.

Oppsummering: Dette har vi lært om å refinansiere forbrukslån

De viktigste grunnene til å refinansiere forbruksgjeld er å få lavere rente eller å få bedre oversikt over økonomien. Har du sikkerhet i bolig, vil du få best rente. Refinansiering med forbrukslån lønner seg der du kan vesentlig bedre betingelser på det nye lånet.

Refinansiering med betalingsanmerkning er utelukket de fleste steder, men det finnes spesialbanker som kan gi refinansieringslån med sikkerhet til tross for at du har en slik anmerkning. Du vil da måtte påregne en noe høyere rente.

Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Sbanken, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Resurs Bank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant TF Bank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Nordea Direct, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Re:member, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Instabank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Ikano Bank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant BRAbank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Komplett Bank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.