Den store guiden for refinansiering uten sikkerhet – alt du trenger å vite

Røde pengesekker som samles i en grønn pengesekk, og mangel på pant i bolig. Illustrasjon på refinansiering uten sikkerhet

Sitter du på flere smålån, kredittkortgjeld eller kjøp på avbetaling samtidig? Da betaler du antageligvis unødvendig mye for lånene dine. Heldigvis er det ofte mye å spare på refinansiering.

I denne guiden viser vi deg hvordan du går frem for å refinansiere uten sikkerhet, uavhengig av hvilken økonomiske situasjon du befinner deg i.

Hva er refinansiering?

Refinansiering er når du tar opp et lån du ønsker å bruke til å betale ned ett eller flere lån du har fra før. Det kan imidlertid også våre andre typer gjeld eller kreditter som forfalte regninger eller kredittkortgjeld.

Refinansiering er et hyppig benyttet verktøy for bevisste lånekunder. Vi skal snart komme inn på hvorfor.

At refinansieringen gis uten sikkerhet, betyr at du ikke stiller pant i bolig eller annen eiendom.

Du tar typisk opp et nytt forbrukslån med lavere rente og bruke det til å betale ned eksisterende gjeld. Du blir ikke gjeldfri av den grunn, men kan begynne på ny frisk med forhåpentligvis bedre betingelser. De to gjeldspostene som kanskje er vanligst å samle er:

  1. Refinansiering av forbrukslån
  2. Refinansiering av kredittkort

Fordeler med å samle dyr forbruksgjeld

Har du dyr forbruksgjeld, betaler du kanskje mer enn det du behøver. Ved å samle dine smålån i et nytt lån, kan du redusere kostnadene betydelig.

Fri mann på en stein i lilla og rosa solnedgang
Det er flere fordeler med refinansiering. De mest sentrale er kanskje muligheten for lavere rente og bedre oversikt over økonomien. Dette kan hjelpe deg med å få kontrollen tilbake.

Ved å refinansiere dyr forbruksgjeld kan du oppnå:

  • Lavere rente
  • Færre gebyrer
  • Lengre tid på nedbetalingen
  • Mindre å betale hver måned
  • Mer oversiktlig økonomi
  • Å begynne på ny frisk etter betalingsproblemer

Med eller uten sikkerhet – hva er egentlig forskjellen?

Du kan refinansiere med eller uten sikkerhet.

Sikkerhet betyr at banken tar pant i bolig eller annen eiendom. Det behøver ikke å være egen bolig. En tredjeperson kan også stille med pant i sin bolig eller hytte for et refinansieringslån til deg.

Refinansiering med sikkerhet vs. refinansiering uten sikkerhet, illustrert med og uten bolig
Det beste er å refinansiere med sikkerhet, gitt at nedbetalingstiden på den opprinnelig forbruksgjelden ikke blir for lang. Alternativt kan du refinansiere uten sikkerhet, som vil si at du erstatter dyre smålån med ett nytt, billigere forbrukslån – her kan det også være mye penger å spare.

Refinansiering uten sikkerhet, på den annen siden, har svært mye til felles med et vanlig forbrukslån.

Fordelen med sikkerhet er at du får en rente som er tilnærmet like lav som boliglånsrenten, altså blant de beste på markedet.

Långiver vil her kreve en aktualisert takst. Et nytt lån kan ikke gå over 85 % av boligens markedsverdi. Det blir da et spørsmål om hvor mye gjeld det allerede er på boligen.

Oppfyller du ikke kravene til å få refinansiering med sikkerhet, kan det fortsatt være lukrativt med et forbrukslån til det samme formålet. Du må bare gjøre leksene dine for å komme fram til det lånet som har lavest rente.

Krav for å søke refinansiering

Søker du refinansiering uten sikkerhet, vil det være de samme inngangsvilkårene som for forbrukslån generelt.

Disse varierer litt mellom bankene, men det vil alltid være krav til fast inntekt. Det er ikke alle som spesifiserer noe minstebeløp, men regn med at den bør være over 200 000 i året.

Når det gjelder alder, sier loven at du må være over 18 år for å stifte gjeld. Ettersom det er erfaring for mer betalingsmislighold hos unge låntakere, setter de fleste bankene en noe høyere grense. Den kan være 20, 23 eller 25 år.

Noen banker krever at du er norsk statsborger, for andre holder det med at du kan vise til en botid i Norge på tre år eller mer.

Du vil ikke få lån uten sikkerhet hvis du har betalingsanmerkninger.

Refinansiere uten sikkerhet med betalingsanmerkning

Mange lurer på om det er mulig å refinansiere uten sikkerhet med betalingsanmerkning. Her er svaret enkelt: Nei, dessverre.

Betalingsanmerkninger oppstår gjerne etter at kreditor har sendt et krav til inkasso. Anmerkningen noteres som regel etter at det har blitt tatt rettslige skritt, som oversendelse til Forliksrådet eller utleggsforretning hos namsmannen.

Dokument på gul bakgrunn og stempel som sier betalingsanmerkning
Har du en eller flere betalingsanmerkninger blir det vanskelig å refinansiere uten sikkerhet. En betalingsanmerkning viser dessverre at du ikke er flink til å gjøre opp regningene dine, og følgelig sier banken sannsynligvis nei til søknaden din.

Alle långivere vil automatisk sjekke om lånsøkere har betalingsanmerkninger, og i så tilfelle gi avslag. Det strider normalt mot «god kredittskikk» å gi ytterligere lån når det foreligger en betalingsanmerkning.

Beklageligvis gjelder dette også lån for refinansiering.

Du må derfor prøve å få gjort opp dette kravet før du søker. Anmerkningen vil slettes så fort dette er gjort.

Det er dog enkelte spesialbanker som kan yte lån til refinansiering med sikkerhet selv om du har betalingsanmerkning.

Renten her vil være høyere enn på sammenlignbare lån, men det gir en mulighet for å komme ut av uføret. Det er intet i veien for å refinansiere på nytt med bedre betingelser etter at anmerkningen er fjernet.

Slik går du frem for å refinansiere gjelden din (steg-for-steg)

Steiner i vann, viser hvordan man går frem steg for steg
Refinansiering uten sikkerhet høres kanskje komplisert ut, men prosessen er enklere enn mange tror. Det er riktignok noen steg du bør følge for å oppnå best mulig lånevilkår.

Det store poenget med refinansiering er jo å spare penger. Da er det viktig at du undersøker markedet for å finne beste refinansiering.

Denne prosessen er ikke så vanskelig som du kanskje tror. Her viser vi det, steg-for steg.

1. Få oversikt over gjelden din

Noen ganger er problemet at du ikke er sikker på hvor mye gjeld du egentlig har. Heldigvis er det enkelt å få oversikt over dette.

Du kan logge deg inn med BankID på Gjeldsregisteret. Her får du en ryddig oversikt over utestående lån og kreditter som registrert på deg.

Men sjekk gjerne bunken av regninger i tillegg. Ligger du etter med husleia, kan det være greit å få den med i refinansieringen, og dermed komme helt a jour.

2. Innhent så mange tilbud som mulig

Renten som oppgis på utlåners nettside er kun representativ. Det kan være en gjennomsnittsrente blant kundene, eller det kan kun være et eksempel.

Din rente får du ikke oppgitt før etter at du har søkt, og långiver har foretatt en vurdering av deg. Hver låntaker får sin individuelle rente.

Det er imidlertid store nyanser i denne vurderingen fra bank til bank. Du kan få et betydelig bedret tilbud fra bank nummer to, enn fra den første du søkte.

Du bør altså søke flest mulig steder for å finne fram til det beste lånet. Det kan være litt jobb, men det gir som regel resultater.

Du finner banker og långivere som gir lån til refinansiering uten sikkerhet i sammenligningen øverst på denne siden. Enkelte driver som låneagenter for flere banker, og kan gi deg flere lånetilbud på samme søknaden.

3. Sammenlign alternativene for refinansiering uten sikkerhet

Når du har flere tilbud på bordet, er tiden inne for å sammenligne. De variablene du først og fremst må sjekke er lånets effektive rente og dets totale kostnader.

Vekt med lilla og grønn pengesekk på lyseblå bakgrunn, viser at man må sammenligne lånene man blir tilbudt ved søknad om refinansiering
Hele poenget med refinansiering er å bedre lånebetingelsene dine, så det er viktig å sammenligne tilbudene du mottar. Det er hovedsakelig effektiv rente og totale lånekostnader du bør se på.

Pass også på at det er samme nedbetalingstid på tilbudene. Hvis ikke blir ikke sammenligningsgrunnlaget riktig.

Noen banker lokker med tilbud som «avdragsfri periode» o.l. Det høres kanskje fint ut, men vil gjøre lånet dyrere totalt sett.

4. Signer med BankID – den nye banken ordner resten

Når du har fått innvilget og undertegnet et lån til refinansiering, er det banken som foretar utbetalingen av den gamle gjelden til de respektive kreditorer.

Du får en betalingsplan på det nye lånet med forhåpentligvis betydelig bedre betingelser enn det gamle.

I så fall kan du lene deg tilbake og nyte fruktene av en vel fundert refinansiering av dyr gjeld. Fulgte du oppskriften vår steg for steg skal du ikke se bort ifra at du fikk ordnet en relativt billig refinansiering

Lengre nedbetalingstid gir dyrere lån

Et sentralt poeng med refinansiering, som mange går glipp av, er at med lengre nedbetalingstid øker også den totale lånekostnaden. Selv om renten på det nye lånet skulle være lavere, vil man betale mer totalt sett hvis man drøyer det for lenge.

Du bør derfor prøve å ta så kort nedbetalingstid som mulig.

Penger som vokser seg større over tid, illustrasjon på at lengre nedbetalingstid gir høyere totalkostnader på lån i forbindelse med refinansiering
Jo lengre du betaler på gjelden din, jo høyere blir de totale lånekostnadene. Prøv derfor å holde nedbetalingstiden så kort som mulig.

Formelt sett er det mulig å få 15 års nedbetalingstid på lån til refinansiering uten sikkerhet. For andre forbrukslån er grensen satt til 5 år.

Lang nedbetalingstid er nødvendig hvis du ønsker å betale så lite som mulig per måned, men det må altså avveies mot at det totalt blir dyrere. Det er ingen grunn til å velge lenger betalingstid enn du absolutt behøver.

Dette avgjør hvilken rente du får

Renten settes om nevnt individuelt på hver enkelt låntaker. Den baseres på bankens kredittvurdering og tilhørende kredittscore.

Faktorer som gir høy kredittscore er god inntekt og lav gjeldsgrad. Gjeldsgrad beregnes ut fra hvor stor gjeld du har i forhold til årsinntekten.

Ulike rentesatser på blå bakgrunn og spørsmålstegn, renten settes individuelt basert på flere faktorer
Det er flere faktorer som påvirker renten du blir tilbudt på forbrukslån. Bankene gjør en individuell vurdering basert på din personlige økonomi.

Skulle du ha en betalingsanmerkning, vil kredittscoren sendes helt i bunn. Du vil kun få lån fra banker som spesialiserer seg på refinansiering med sikkerhet i bolig – til deres rente.

Det er også noen statistiske forhold som spiller inn. Alder, bosted i landet og hvor ofte du flytter kan gi utslag på renten du blir tilbudt, selv om de er underordnet faktorer som inntekt og gjeldsgrad.

Det kan være vanskelig å påvirke kredittvurderingen på kort sikt, men du kan prøve å søke med en medlåntaker. To som kan betale på lånet anses som tryggere for banken, og kan av den grunn gi lavere rente.

Oppsummering: Dette har vi lært om refinansiering uten sikkerhet

Du har mulighet til å oppnå en ryddigere betalingssituasjon og besparelser i betaling av renter og gebyrer ved en refinansiering uten sikkerhet.

Før du søker om refinansiering bør du lage en god oversikt over gjelden som skal med. Det får du ved å logge deg inn på Gjeldsregisteret med BankID.

Når du søker bør du henvende deg til så mange långivere som mulig, for deretter å sammenligne og velge alternativet med lavest rente.

Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Sbanken, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Resurs Bank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant TF Bank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Nordea Direct, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Re:member, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Instabank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Ikano Bank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant BRAbank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Komplett Bank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.