Refinansiering av lån og gjeld - hvorfor og hvordan

Røde pengesekker som samles i en grønn pengesekk, illustrasjon på refinansiering av lån og gjeld med formål om å få bedre lånevilkår og lavere rente

Hvis du har flere smålån, kredittkortgjeld eller kjøp på avbetaling, betaler du sannsynligvis unødvendig mye for lånene dine. Heldigvis kan det være mye å spare på refinansiering. I denne guiden viser vi deg hvorfor og hvordan.

Hva er refinansiering?

Refinansiering er når du bytter ut gjeld du har med et nytt lån, eller forhandler frem bedre lånebetingelser på eksiterende gjeld. Så godt som alle typer gjeld kan refinansieres. Det kan være snakk om ett enkelt lån du ønsker bedre vilkår på, som lavere rente eller lengre nedbetalingstid, eller det kan være flere gjeldsposter det kan være hensiktsmessig å samle i ett nytt lån.

Det er mange banker og låneinstitusjoner som tilbyr refinansieringslån, både med og uten sikkerhet.

Fordeler med å refinansiere

Som låntaker bør du alltid være på utsikt etter lån som kan gi deg bedre betingelser enn de du har i dag. En vel anvendt refinansiering kan gi deg fordeler som:

  • Lavere rente
  • Færre gebyrer
  • Lavere månedlige kostnader
  • Lengre løpetid
  • Bedre oversikt over økonomien

Refinansiering av boliglån

Er du sikker på at du har de best mulige betingelsene på boliglånet du har i dag?

Ekspertene mener at vi bør sjekke opp dette minst en gang årlig. Kan du bare få 0,1 prosentpoeng lavere rente i en konkurrerende bank, vil det utgjøre en del i årlige betalinger på et boliglån i millionklassen.

Hender som holder rundt et gult hus (miniatyr), for å illustrere refinansiering av boliglån
Det er dyrt å betale for mye på boliglånet. Når var sist gang du sjekket om det er penger å spare på refinansiere?

Hvis du først vurderer å refinansiere boliglånet, kan du samtidig vurdere å ta med forbrukslån eller frigjøre litt kapital til kjøp av ny bil eller andre behov du måtte ha. Det kan være mulig å bake dette inn i det nye boliglånet.

Refinansiering av boliglån fordrer gjerne at du tar en ny takst eller verdivurdering. Boligprisene endre seg raskt, og bankene vil ha en fersk vurdering når de vurderer boligen som sikkerhet for et lån.
Grensen for opplåning av bolig etter dagens regler ligger på 85 % av boligens verdi. Dersom det er snakk om en sekundærbolig i Oslo, får du kun låne opptil 60 %.

Samle dyre smålån og kredittkortgjeld

Gjeld som egner seg spesielt godt for refinansiering er poster med relativt høye renter og gebyrer. Det er her det er mest å spare.

Smålån er et eksempel på dette. Lån på mindre beløp vil rutinemessig ha en høyere nominell rente enn større lån. Med gebyrer i tillegg bidrar dette til en særdeles høy effektiv rente.

Det er ikke uvanlig med en effektiv rente på over 100 % p.a. for smålån.

Flere kredittkort spredd utover en sort flate
Renten på kredittkort er en del høyere enn på forbrukslån. Har du utestående kredittkortgjeld bør du vurdere å refinansere ved å samle din dyre smålån i ett nytt, billigere forbrukslån.

Brukt kreditt på kredittkort vil også ha vesentlig høyere rente enn for lån på tilsvarende beløp. Kortene vil ha en rentefri periode før månedlig forfallsdato, men etter dette beregnes gjerne renter mellom 25 og 30 %. Det kan bli svært kostbart hvis du befinner deg på kreditrammen som ligger på 50 000 eller 100 000 kroner.

Kredittkortgjeld og smålån vil derfor så godt som alltid lønne seg å refinansiere inn i større lån. Spesielt gjelder det hvis du har flere av dem.

Bør jeg refinansiere med eller uten sikkerhet?

Det store spørsmålet er om man skal refinansiere med eller uten sikkerhet. Sikkerhet er det samme som pant, normalt i bolig eller annen fast eiendom. Merk at du ikke kan få refinansieringslån med pant i bil.

Sammenligning av refinansiering med sikkerhet (eksempelvis i bolig) vs. refinansiering uten sikkerhet
Om du har mulighet bør du prøve å refinansiere med sikkerhet i boligen din. Hvis ikke kan det også være mye å spare på å erstatte dyre smålån med et nytt forbrukslån – altså refinansiering uten sikkerhet.

Den viktigste forskjellen for deg som søker lån er at du vil få betydelig lavere rente på lån med sikkerhet. De som har mulighet til det, vil derfor velge dette. Det er imidlertid noen andre momenter ved disse lånetypene det kan være greit å være oppmerksom på.

Refinansiering med sikkerhet

Du kan kun låne opp 85 % av boligens verdi. Det er det samme om du kjøper boligen eller når du ønsker å bake inn annen gjeld i boliglånet. Det behøver imidlertid ikke være din egen bolig som stilles som sikkerhet. Dersom foreldrene dine eller noen andre vil hjelpe deg, kan de tilby sin bolig som pant for ditt lån.

Med sikkerhet i boligen kan du få nedbetalingstid som tilsvarer et vanlig boliglån, altså 20 til 30 år. Her skal man være oppmerksom på at lånet totalt sett faktisk blir dyrere med så lang løpetid, til tross for at renten er vesentlig lavere. Det anbefales derfor å opprettholde samme betalingsfrekvens som var forutsatt på de smålånene man eventuelt refinansierer.

Refinansiering uten sikkerhet

Der du kan stille opp med en tilstrekkelig nedbetalt bolig, vil du være henvist til å ta opp lån uten sikkerhet. Det vil ha noe høyere rente, men du kan fremdeles spare betydelig i forhold til den gjelden du refinansierer.

Det er også enklere å ta opp lån uten sikkerhet, ettersom du slipper formaliteter som taksering av bolig og notering av pant. Saksbehandlingstiden vil derfor være mye kortere, og utbetaling skjer raskere.

Refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning

Har du en betalingsanmerkning vil du få store problemer med å få lån, uansett hvor du søker. Uten sikkerhet vil du med høy sannsynlighet få et avslag på din lånesøknad.

Banken vil under sin obligatoriske kredittsjekk raskt avdekke om har en eller flere betalingsanmerkninger. Det er dessverre en indikasjon på at du er en dårlig betaler, og at det følgelig er forbundet med risiko å gi deg kreditt.

Kvinne i rød genser på rosa bakgrunn med tom lommebok som en illustrasjon på betalingsanmerkning
Det er vanskelig å refinansiere med gode lånevilkår hvis du har uoppgjorte betalingsanmerkninger.

Det gjelder uansett hvor stort eller lite det beløpet du skylder. Årsaken til at du skylder disse pengene er også likegyldig. Det vil faktisk regnes som dårlig bankhåndverk å innvilge deg lån under slike omstendigheter.

En betalingsanmerkning vil imidlertid fjernes øyeblikkelig fra din betalingshistorikk når du betaler det kravet som ligger bak. Har du mulighet bør du derfor gjøre det så fort som mulig, eventuelt gå inn på en avtale eller betalingsplan med kreditoren som står bak.

Det finnes banker som spesialiserer seg på å refinansiere gjeld med sikkerhet i eiendom. Du vil nok få noe høyere rente, men har muligheten til å refinansiere på ny når anmerkning er borte.

Vær oppmerksom på nedbetalingstiden

Nedbetalingstiden har en større innvirkning på hvor mye du må betale totalt på lånet enn det mange er klar over.

Desto lengre nedbetalingstid, desto større blir den totale lånekostnaden. Derfor bør du på generell basis velge så kort nedbetalingstid som mulig.

Stabler med mynter som vokser seg større over tid, viser at lånekostnadene blir høyere desto lengre nedbetalingstiden er
Desto lengre nedbetalingstid, desto høyere blir lånekostnadene. Du bør derfor ha som mål å innfri gjelden så fort som økonomien din tillater.

For noen er det likevel nødvendig med lang nedbetalingstid dersom inntekten ikke er tilstrekkelig til «livets opphold». Da er det tross alt bedre å forlenge nedbetalingstiden istedenfor å få inkassosaker og betalingsanmerkninger.

Uansett bør du prøve å velge så kort nedbetalingstid som privatøkonomien tillater. Spesielt viktig er dette for lån med høy rente.

I henhold til forskrifter utstedt av Finanstilsynet kan usikrede lån maksimalt kan ha en løpetid på 5 år. For lån som skal brukes til refinansiering kan bankene gjøre unntak med opptil 15 år.

Slik går du frem for å refinansiere dyr gjeld

Runde steiner i stille vann

Lag en oversikt over gjeld du tenker kan være aktuell for refinansiering. Få med rentesatsen og øvrige betingelser. Deretter må du prøve å finne et refinansieringslån med enda lavere rente.

Her er det to muligheter: Lån med eller uten sikkerhet.

1. Sjekk om du kan utnytte verdien på boligen din

Har du egen bolig? Som regel er det billigst å bake inn smålån og dyr gjeld i selve boliglånet.

Dette forutsetter gjerne at du har nedbetalt en del på boliglånet eller fått en verdistigning på boligen. Det kan skje som følge av prisøkning i markedet eller etter oppussing

Når du har fått en takst eller verdivurdering av boligen, bør du sammenligne flere banker. Søk gjerne og få et konkret tilbud før du tar stilling til refinansiering.

Husk også at lang nedbetalingstid, som er vanlig for boliglån, betyr høyere totale kostnader. Prøv derfor å sette av litt av det du i dag betaler på smålån og diverse til å betale ned ekstra på boliglånet etter refinansiering.

2. Alternativet: Samle gjelden din i ett nytt forbrukslån

Hvis du ikke kan refinansiere med sikkerhet i bolig, er det fortsatt en mulighet å refinansiere uten sikkerhet.

I praksis betyr dette å ta opp et nytt forbrukslån, som du bruker for å samle kredittkort, handlekontoer og smålån i. Prøve å finne lånet med den laveste effektive renten.

Slik finner du det beste forbrukslånet for deg

Når det gjelder lån uten sikkerhet vil banken setter renten individuelt, basert på inntekt, gjeldsgrad og tidligere betalingshistorikk. Bankene vurderer risikoen ved å gi deg lån, og beregner renten deretter.

Det som gjør det vanskelig å sammenligne er at du først må sende inn en ferdig utfylt lånesøknad for å få et reelt tilbud.

En måte å gjøre det på er å ta utgangspunkt i Finansportalens oversikt over forbrukslån. Finansportalen er Forbrukerrådets uavhengige oversikt. Her kan du velge ut de fem bankene som står øverst på listen, basert på representative låneeksempler, og sende inn søknader til disse.

Det er også mulig å benytte seg av låneagenter som Lendo og Axo. Da vil lånesøknaden sendes videre til flere potensielle långivere som kan konkurrere om å gi deg det beste tilbudet.

Det er det minst tidkrevende, og kan være en grei måte å få oversikt over markedet på. Ulempen er at du fortsatt bare får svar fra et begrenset utvalg av alle aktørene som finnes.

Ofte stilte spørsmål

Her kommer en lite utdrag av mest vanlige spørsmålene fra våre brukere. Du kan også sjekke de øvrige artiklene på siden om det er noen av disse som kan besvare dine spørsmål.

Flere artikler

Interessert i å lære mer om temaet eller fant du ikke svar på dine spørsmål? Vi har skrevet flere artikler som tar for seg refinansiering:

I artiklene ovenfor finner du supplerende informasjon til denne guiden.

Oppsummering: Dette har vi lært om refinansiering av lån og gjeld

Refinansiering kan være et nyttig verktøy for å redusere lånekostnadene dine, og dermed få en bedre økonomi. Det vesentlige er at du finner et refinansieringslån med lavere rente enn den gjelden som skal refinansieres.

Lavest rente får du på refinansieringslån med sikkerhet, men svært ofte kan du også tjene betydelig på å refinansiere uten sikkerhet. Spesielt smålån og kredittkortgjeld egner seg for refinansiering.

Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Sbanken, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Resurs Bank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant TF Bank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Nordea Direct, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Re:member, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Instabank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Ikano Bank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant BRAbank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Komplett Bank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.