Sammenlign forbrukslån - slik gjør du det enklest mulig

Illustrasjon på lyseblå bakgrunn som viser sammenligning av forbrukslån. Vist ved en brun vekt med to grønne pengesekker i, samt et blått bølgete skilt som sier sammenlign forbrukslån i store, hvite bokstaver

Med godt over 100 forbrukslån tilgjengelig på det norske markedet kan det være vanskelig å bestemme seg. I denne guiden viser vi deg steg for steg hvordan du sammenligner forbrukslån, slik at du kommer frem til det billigste alternativet for deg.

Hvorfor det er viktig å sammenligne forbrukslån

Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Det betyr at du ikke må stille med garanti i egen bolig eller eiendeler for å få innvilget lån. Et forbrukslån kan du bruke til det du selv ønsker, noe som gir stor frihet. At du ikke trenger å stille med garanti, gjør imidlertid at renten betydelig høyere enn et sikret lån. Derfor er det særlig viktig å sammenligne alternativene på markedet nøye.

Sammenligning kan være vanskelig fordi bankene setter renten individuelt

Det er viktig å vite at bankene setter renten individuelt, basert på inntekt, gjeldsgrad og tidligere betalingshistorikk. Rentene som er oppgitt hos de ulike bankene viser et gjennomsnitt av lån som er innvilget. Dette gjør det vanskelig å sammenligne forbrukslån, fordi du må søke hos banken før du får vite hva slags rente du blir tilbudt.

Portretter med hvite rammer av 4 ulike personer på mørkegrønn bakgrunn. Oransje skilt med ulike rentesatser i hvit skrift, viser at det er vanskelig å sammenligne forbrukslån fordi renten settes individuelt
Renten på lån uten sikkerhet settes basert på en individuell vurdering av låntaker. Dette gjør det noe utfordrende å sammenligne forbrukslån.

Den faktiske renten banken vil tilby deg, avhenger av størrelsen på lånebeløpet og privatøkonomien din. Desto lavere banken vurderer risikoen ved å gi deg et forbrukslån, jo lavere blir renten.

To alternativer for å sammenligne forbrukslån

Det kan være tidkrevende å sende inn lånesøknader til hver enkelt bank som tilbyr forbrukslån i Norge. Det finnes imidlertid to alternativer som gjør prosessen med å sammenligne ganske enkel, og som samtidig sørger for at du får et konkurransedyktig tilbud.

1. Send inn individuelle lånesøknader

En metode for å finne banker med lavest rente, er å bruke Forbrukerrådets uavhengige oversikt, Finansportalen. Dette nettstedet tilbyr en lånekalkulator der du selv kan kan legge inn ønsket lånebeløp og nedbetalingstid. Da får du oversikt over bankene som tilbyr den gunstigste effektive renten.

Illustrasjon på lys lilla bakgrunn som viser en lånesøknad som går til henholdsvis Ikano Bank, DNB, SpareBank1, Komplett Bank og Sbanken. Vist ved to hender som holder en mobil og piler som går mot de ulike bankene som tilbyr forbrukslån sin logo
Skal du søke direkte hos bankene må du sende inn individuelle lånesøknader til hver enkelt bank. Det behøver ikke nødvendigvis være veldig tidkrevende om du gjør deg et utvalg av banker som kommer best ut i uavhengige sammenligninger.

Du kan for eksempel velge ut de fem bankene som kom best ut, og sende inn lånesøknader individuelt. Når du får tilbudene tilbake kan du sammenligne og sjekke hvilken bank som tilbyr den laveste renten. Det er gratis og uforpliktende å søke om forbrukslån.

En ulempe er at Finansportalens rangering legger til grunn et representativt låneeksempel, noe som betyr at du ikke er garantert å bli tilbudt renten som oversikten viser. Rangeringen er veiledende, og viser ikke nødvendigvis hvilke fem banker som vil tilby den laveste renten for akkurat deg.

2. Bruk låneagenter

Et annet alternativ er å benytte seg av en låneagent, som for eksempel Lendo eller Axo Finans. En låneagent er en aktør som sammenligner lån og finner det gunstige tilbudet til kunden. Disse aktørene tjener penger på provisjon fra bankene dersom du tar opp lån. Det innebærer imidlertid ingen økte kostnader for deg.

Illustrasjon på hvit bakgrunn som viser sammenligning av forbrukslån ved å bruke låneagenten Lendo, som deretter sender søknaden videre til flere banker. Illustrert med to hender som holder en mobil, og piler mot Lendo og deretter de ulike bankenes logoer
Et annet alternativ for å sammenligne forbrukslån er å benytte seg av en låneagent. Disse aktørene gjør på mange måter jobben for deg, i og med at søknaden din sendes videre til flere banker samtidig.

Låneagenten gjør på mange måter sammenligningen for deg, siden du kan få tilbud fra opptil 24 banker samtidig. Dette er tross alt langt mindre tidkrevende enn å søke hos hver enkelt bank. Det gir også en rask oversikt over markedet. Ulempen er at ikke alle forbrukslånbankene er med i sammenligningen, kun låneagentenes samarbeidspartnere.

Tilbudene er mottatt – dette må du tenke på

Når du har fått tilbudene tilbake fra låneagenten eller fra de enkelte bankene, er det viktig at du studerer og sammenligner dem nøye. I det følgende viser vi deg hva du må se etter før du treffer en beslutning.

Er lånebeløp og nedbetalingstid det samme?

For å få et riktig grunnlag for å sammenligne må både lånebeløp og nedbetalingstid være likt. Disse faktorene har stor innvirkning på hva den effektive renten blir.

Illustrasjon på lyseblå bakgrunn av 3 ulike banker med lånebeløp og nedbetalingstid. Den ene er forskjellig og blir derfor krysset ut i rødt, mens de andre har samme vilkår og har derfor et grønt godkjent-symbol
Det gir en feil sammenligning hvis lånebeløp og nedbetalingstid er forskjellig. Sørg derfor for at du henter inn tilbud basert på samme grunnlag.

Mekanismene kan imidlertid være noe forvirrende. Det er nemlig slik at desto større lånebeløp og lengre nedbetalingstid, desto lavere blir den effektive renten. Effektiv rente blir lavere med større lånebeløp fordi gebyrene utgjør en stadig mindre del relativt til lånebeløpet. Nesten tilsvarende er det med nedbetalingstiden – gebyrene pulveriseres med økende antall terminer.

På den andre siden vil de totale lånekostnadene, målt i kroner og øre, øke i takt med lånebeløp og nedbetalingstid. Det er altså ingen grunn til å låne mer penger og bruke lengre tid på å nedbetale lånet fordi den effektive renten blir lavere.

Med andre ord: Ikke lån mer penger enn du trenger, og prøv å innfri gjelden så fort det lar seg gjøre. Bankene tjener mer penger desto mer du låner og desto lengre du tid du bruker på å nedbetale lånet. Start derfor sammenligningen med å sjekke at du faktisk har blitt tilbudt det du ba om.

Effektiv rente og totale lånekostnader er de viktigste faktorene å se på når du sammenligner

Ung, smilende kvinne foran blå bakgrunn med et forstørrelsesglass i hånden. Til venstre et prosent-symbol i oransje. Viser at man må se på effektiv rente for å sammenligne forbrukslån

Det neste steget når du sammenligner er å se på den effektive renten. Det gunstigste alternativet er ofte tilbudet som tilbyr lavest effektiv rente. Denne renten tar i motsetning til den nominelle renten høyde for alle gebyrer. Effektiv rente forteller deg med andre ord hvor mye forbrukslånet faktisk vil koste deg. Du bør også se på hva de totale lånekostnadene vil bli.

Be om skriftlig bekreftelse før du godkjenner

Når du har fullført sammenligningen, er det lurt å be om en skriftlig bekreftelse på tilbudet fra banken. Denne bekreftelsen bør vise hvor mye du skal betale i måneden, inkludert alle renter, avdrag og gebyrer.

Kanskje har du vært på tråden med en kundebehandler og blitt lovet en bestemt rente. For å være på den sikre siden bør du likevel be om en skriftlig bekreftelse, slik at du ikke får noen overraskelser etter at du har godkjent lånet.

Flere artikler om lån uten sikkerhet

Fant du ikke svar på det du lurte på? Vi utarbeidet flere artikler om innen samme tema. Kanskje en av disse kan hjelpe deg:

Oppsummering: Dette har vi lært om sammenligning av forbrukslån

Forbrukslån er dyrt, og bør unngås med mindre det ikke finnes andre muligheter. Skal du ta opp forbrukslån bør du i hvert fall sørge for å sammenligne alternativene grundig.

Bankene setter renten individuelt, noe som gjør at du må sende inn lånesøknader før du får vite hva slags rente du blir tilbudt. Renten avhenger av størrelsen på lånebeløpet og privatøkonomien din.

Det kan ta mye tid å søke hos hver enkelt bank. For å gjøre det enklere å sammenligne forbrukslån, har vi vist deg to metoder som gjør denne prosessen lettere. Du kan bruke Forbrukerrådets uavhengige oversikt for å finne topp fem banker, eller benytte en låneagent som henter inn tilbud for deg.

Uansett hvilken metode du bruker, bør du se på den effektive renten når du sammenligner. Den forteller deg hvor mye forbrukslånet faktisk vil koste hver måned, inklusive alle renter og gebyrer.

Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Sbanken, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Resurs Bank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant TF Bank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Nordea Direct, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Re:member, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Instabank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Ikano Bank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant BRAbank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig, deriblant Komplett Bank, gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.
Anbefaling
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos opptil 24 banker samtidig gjennom Lendo.
Lendo samarbeider med 24 banker, som konkurrerer om å gi deg de beste lånevilkårene. Dette uten økt lånekostnad for deg.
Annonselenke
Eksempel: Bankene innvilger fra 4,90% til 23,4% nominell rente. 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11,55%, kostnad 36 215kr, totalt 156 215 kr.